TRANG TRÍ GIA TIÊN TRỌN GÓI - GÓI TRUYỀN THỐNG

TRANG TRÍ GIA TIÊN TRỌN GÓI - GÓI TRUYỀN THỐNG STT HẠNG MỤC TRANG TRÍ GÓI TRUYỀN THỐNG 1 ...
4.499.000₫
4.499.000₫
Tags:

TRANG TRÍ GIA TIÊN TRỌN GÓI - GÓI TRUYỀN THỐNG

STT HẠNG MỤC TRANG TRÍ GÓI TRUYỀN THỐNG
1 Cổng hoa gia tiên Cổng hoa truyền thống mẫu vá kích thước cố định
2 Phòng màn gia tiên  Trang trí hoa lụa trên phong màn theo mẫu cố định
3 Bàn thờ + bộ lư hương
3a Hoa tươi bàn thờ Không có
4 Bàn dài để mâm quả
5 2 bàn họ 12 người
Hoa trên bàn họ 2 bình hoa lụa cao cấp
7 12 ghế Ghế nệm truyền thống
8 2 ấm 12 tách trà
9 Bộ chữ tên Cd-Cr Bộ chữ xốp
10 Nước suối Không có

Gói trang trí gia tiên truyền thống là gói trang trí cơ bản nhưng đầy đủ cho Cd-Cr có 1 không gian làm lễ gia tiên

Trang trí gia tiên - Cổng hoa vải truyền thống

Trang trí gia tiên - cổng hoa vải truyền thống   Trang trí gia tiên - cổng hoa vải truyền thống   Trang trí gia tiên - cổng hoa vải truyền thống   Trang trí gia tiên - cổng hoa vải truyền thống   Trang trí gia tiên - cổng hoa vải truyền thống   Trang trí gia tiên - cổng hoa vải truyền thống

Trang trí gia tiên - Phong màn gia tiên

Trang trí gia tiên - Phong Màn Gia Tiên   Trang trí gia tiên - Phong Màn Gia Tiên   Trang trí gia tiên - Phong Màn Gia Tiên   Trang trí gia tiên - Phong Màn Gia Tiên   Trang trí gia tiên - Phong Màn Gia Tiên   Trang trí gia tiên - Phong Màn Gia Tiên

Trang trí gia tiên - bộ chữ xốp truyền thống

Trang trí gia tiên - bộ chữ xốp truyền thống

Tham khảo thêm trang trí gia tiên gói sáng tạo

Top

Facebook elleflora.com Zalo elleflora.com Hotline elleflora.com